Home

Jak napsat spojovník

Pomlčka. Pomlčka je dlouhá vodorovná čárka a, jak bylo řečeno, na české klávesnici ji nenalezneme, obsahuje pouze spojovník (-), pro pravou pomlčku (-) musíme držet klávesu alt a zadat sekvenci čísel 0150, případně 0151 pro delší variantu pomlčky (—).Uživatelé operačního systému Mac OS X využívají zkratku alt+-(alt a spojovník) Spojovník a pomlčka — Jak na to. Řekl bych, že pro smrtelníka jsou spojovník a pomlčka španělskou vesnicí (když navíc není pomlčka ani na klávesnici). Tak nahlédněme do typografické dílny, ať náš text zkrásní. Někdy nám do toho promluví také instituce, pak neváhejte a řiďte se školeným citem Kdy použít pomlčku a kdy spojovník je relativně jednoduché rozhodnutí. Je potřeba vědět, co který znak znamená, a jak se který znak píše. Důležité je zachovávat v celém textu konzistentní pravidlo. Často stačí v textovém editoru psát text a program MS Word automaticky opraví špatně napsanou pomlčku nebo spojovník podle mezer Jak napsat Spojovník - Jak napsat spojovník na klávesnici? Způsoby, jak znak napsat spojovník, najdete v tabulce níže. Spojovník-Zkratka-ASCII: Alt + 45: HTML: není entitou

Jak správně psát pomlčku a spojovník

Jak na spojovník. Jak už víte, spojovník nejspíš pravidelně používáte, ačkoliv jste mu dosud říkali pomlčka. Spojovník je pomyslný bratříček pomlčky, se kterou se často doplňuje. Podobně jako pomlčka spojuje určité výrazy, ale pouze v případě, kdy tyto výrazy tvoří těsný významový celek Spojovník (-) čili spojovací čárka neboli tiret, tiré, polygraficky divis (z franc.diviser dělit) je grafický znak v podobě vodorovné čárky (anglicky hyphen, německy Viertelgeviertstrich, Bindestrich aj., rusky дефис, dříve дивизъ nebo чёрточка).Stejné znaménko plní též roli rozdělovníku na konci řádku..

Spojovník a pomlčka v českém jazyc

Spojovník (-) Spojovník louží na spojování slov, např. Česko-Slovensko. Pomlčka (-) Používá se na oddělování částí vět. Existuje v několika variantách, dnes se nejčastěji používá pomlčka v šířce písmene N. Pomlčka stojící ve větě se také z obou stran odděluje mezerou (např. úspěch - ten vždycky. Nikdy nepíšeme mezi jednotlivými částmi výrazu spojovník, mezeru ani koncovou část číslovky. Rozhodně tedy nemůžeme napsat 6ti dílná sada, ani 6-dílná sada, nebo 6-ti-dílná sada, jak to někdy vidíme v různých internetových obchodech nebo letáčcích Jak píšete zavináč? Přepnete klávesnici na anglickou a stisknete Shift+ě?Nebo bez přepínání klávesnice přidržíte Alt a na numerické klávesnici vyťukáte 64?S rostoucí oblibou notebooků nastává pro mnoho uživatelů počítače problém, jak napsat rychle zavináč nebo další speciální znaky, které neobsahuje česká (a mnohdy ani anglická) klávesnice, protože. Pomlčka je druh interpunkčního znaménka, které vypadá jako vodorovná čára. Jejím účelem je oddělovat části projevu, a to jak v rámci jedné věty, tak mezi větami. Často je na klávesnici zaměňována za spojovník, či dokonce za znaménko minus. Má však zcela jiný význam a pravidla pro její používaní se také liší. Přímo na klávesnici ji Číst více

Pomlčka a spojovník Formatovani-dokumentu

Znaky, symboly a smajlíci: Jak je psát? (NÁVOD) Alza

 1. Pomlčka (-⁠) je dlouhá vodorovná čárka (pozor na záměnu se spojovníkem -⁠ viz Spojovník).Obvykle bývá užívána ve funkci oddělování částí projevu (např. místo čárky ohraničující vsuvku či přístavek), vyjádření rozsahu, vztahu nebo vyznačení přestávky v řeči (k zesílení platnosti lze použít i více pomlček za sebou), dále i pro uvození.
 2. Spojovník je pomlčce podobný, vypadá takto → - . Je to krátká vodorovná čára, oproti pomlčce je spojovník poloviční. Pozor na jejich záměnu! Jedná se o grafický znak (nepatří mezi interpunkci, ale pro časté zaměňování s pomlčkou jej zde uvádím pro úplnost), který má funkci spojovat výrazy tvořící těsný významový celek, další funkcí je.
 3. Jak napsat zavináč, &, ű a další speciální znaky Klávesové zkratky pro Word, které opravdu fungují Jak vypnout programy spouštěné po startu Windows Jak zafixovat buňku v Excelu Bod obnovení aneb když počítač zlobí Jak přesunout okno zobrazené mimo obrazovku Čeština pro Windows

Pomlčka (-) je interpunkční znaménko, znak vodorovné čáry, které vyznačuje přestávku v řeči, odděluje části projevu (ve větě i mezi větami). Znak může mít různou šířku. V českých textech se zpravidla pomlčka na obou stranách od okolního textu odděluje mezerami stejně jako samostatné slovo.. Odlišnou funkci mají podobné (a často ztotožňované) znak Pokud píšeme datum vzestupně (den, měsíc, rok), je možné napsat měsíc arabskými číslicemi (1. 3. 2013) nebo vypsat slovem (1. března 2013).Za řadovými číslovkami označujícími den a měsíc se po tečce píše mezera (viz kap.Tečk jak psát uvozovky, závorky, tečky a pomlčky. Problémy interpunkce - Mezery před a za - Závorky - Smajlík - Uvozovky - Apostrof - Pomlčka, spojovník, mínus - Mapa znaků - Stylová jednota. Problémy interpunkce. Co se různých znamének týká, při psaní webových stránek se našinec setkává s několika problémy Přehled znaků, které zde můžeme použít, už máme, teď by tochtělo ještě vědět, jak je napsat, když nemají svůj čudlík naklávesnici. Jej jich málo, bude to jednoduché.První způsob je prostý. Otevřít si ve windowsech mapuznaků, v ní .

7 typografických hříchů (1): pomlčka a spojovník inPage

 1. A z toho jsem vycházel při tvoření názvu, samozřejmě nejde o nic a věc je nepodstatná. Ani nevím jak bych udělal spojovník klasicky pomocí klávesnice a tak používám znaménko mínus na číselné klávesnici. Přeji hezký den a hezké velikonoce
 2. Jak se vypořádat s oříškem: zdali a zda-li? V tomto článku zjistíte, jak slovo napsat a jak si zapamatovat jeho správný tvar. V češtině se vyskytuje mnoho slov, která můžeme doplnit o koncovku -li. Vznikají pak slova jako: můžeš-li, píšeš-li, půjdeš-li a další, která vyjadřují podmiňovací způsob
 3. jak se na klávesnici napíše pomlčka? Děkuji. Zdravím, můžete ji navolit skrze: >> klasická pomlčka (spojovník) - Levý Alt + 0150>> dlouhá pomlčka — Levý Alt + 0151 Dále viz obrázky (vedle pravého shiftu nebo v numerické části klávesnice, tzv. mínus, u nás se to příliš nerozlišuje, používáme stejný znak na všechno)
 4. A když jsme už u tohoto tématu, mějme na paměti, že když chceme napsat letopočty v podobě od-do, potřebujeme k tomu pomlčku, nikoli spojovník, a uvádíme to bez mezer, a to u jednoslovných výrazů. Jako příklad uveďme 1914-1918
 5. Jak se má psát úřední dopis? Napsat formální úřední dopis se učí už na základní škole, potažmo na střední. Když má člověk smůlu, může si ho vytáhnout i u maturity. Nebo spíš štěstí? Na úředním dopisu totiž není nic až tak těžkého. Nepotřebujete ohromovat kreativitou, naopak je třeba být věcný.
a na délce (někdy) taky záleží

Jak napsat znak na klávesnici. ZNAK SMAJLÍK ☺ (alt + 1) ZNAK ČERNÝ SMAJLÍK ☻(alt + 2) ZNAK SRDÍČKO ♥ (alt + 3) ZNAK KOSOČTVEREC ♦ (alt + 4) ZNAK LÍSTEK ♣ (alt + 5) ZNAK LIST ♠ (alt + 6) ZNAK TEČKA, PUNTÍK • (alt + 7) ZNAK ČTVEREC S PUNTÍKEM UVNITŘ (alt + 8) ZNAK PRÁZDNÉ KOLEČKO (alt + 9 Jestliže chceme napsat dobrý komentář, neměl by být pouze kritikou. Je dobré se zaměřit na popis skutečnosti a současně by měl text zapůsobit. Ale ne agresivitou. Jak už bylo uvedeno, měl by být kultivovaný a autor by měl umět dobře nakládat se slovy a emocemi. Zapotřebí je dobře oddělit fakta a osobní názory. Jak napsat plus či mínus (resp. pomlčku)? Standardní plus + a mínus − na numerické klávesnici ve vektorovém editoru Inkscape funguje jako lupa. Plus zvětšuje zobrazovanou plochu a mínus zmenšuje zobrazovanou plochu. Když píšeme text, tak se také tyto znaky chovají jako lupa, což není vždy žádoucí Spojovník versus pomlčka: přečtěte si návod, kdy použít které znaménko Celý článek. Jak napsat recenzi? 6 tipů, se kterými zaútočíte na výbornou Celý článek. Maturitní otázky z českého jazyka: Renesance a humanismus ve světové literatuře Celý článek Diskuse.

Word spojovník na pomlčku opraví v okamžiku, kdy z klávesnice vložíte spojovník, za ním mezeru, následující slovo a za ním mezeru. Pokud místo tohoto postupu uděláte něco jiného, v textu zůstane spojovník. Přestože automatické opravy také vypínám, za nahrazování chybných znaků správnými jsem rád Spojovací čárka (spojovník) Členicí znaménka; Psaní velkých písmen. Velké počáteční písmeno slova může mít trojí různou funkci: vyjadřuje, že toto slovo, popř. skupina slov je vlastním jménem, nebo že označený jev hodnotí pisatel jako významný, hodný úcty, nebo konečně, že tímto slovem začíná větný celek Jak psát Účelem tohoto Spojovník je kratší, píše se ve spojení slov (bude-li, Frýdek-Místek, Brno-město), ve složených výrazech (slovensko-český), nebo na konci slov, která mají pokračování jinde (dvou- a třílůžkové pokoje). Píše se také ve slovech přejímaných (e-mail, on-line, home-care)

Video: Spojovník - Wikipedi

Pokud tedy potřebujete nějaký znak napsat častěji a vždy jej třeba kopírujete z nějakého vnějšího umístění, tak si stačí zapamatovat jeho číselné označení a budete ho již moci vždy jednoduše napsat. Kapitola samo pro sebe je pomlčka: - a spojovník: -(Spojovník je oproti pomlčce trochu kratší). Na klávesnici se. v heslech, nápisech, pr ůpovídkách apod. (Poml čka je delší než spojovník, na klávesnici není, vložíme ji pomocí kombinace kláves Alt+0150 . Ve Wordu je možné napsat dv ě mínus z numerické klávesnice t ěsn ě za sebou a automatické opravy je zp ětn ě zm ění na poml čku.

Jak jsme už naznačili výše, je to důsledek toho, že se dlouhá léta nebralo dostatečně na vědomí, že -ě- má u složených adjektiv že donedávna přežívalo další mylné mínění, že totiž se nepíše spojovník mezi částmi složeného bylo by potřebné napsat výchovně-vzdělávací p. Jak se vypořádat s oříškem: zdali a zda-li? V tomto článku zjistíte, jak slovo napsat a jak si zapamatovat jeho správný tvar. V češtině se vyskytuje mnoho slov, která můžeme doplnit o koncovku -li. Vznikají pak slova jako: můžeš-li, píšeš-li, půjdeš-li a další, která vyjadřují podmiňovací způsob

Pomlčka, spojovník, mínus - Manuál publikačního systému

Jak píšeme pomlčku a spojovník? Spojovník lze psát přímo příslušnou klávesou, která je nejčastěji umístěna vedle pravého tlačítka Shift. U pomlčky je situace trochu komplikovanější. Napíšeme ji pomocí klávesové zkratky Alt+0150. Klávesovou zkratkou pro dlouhou pomlčku je Alt+0151 Jak napsat pomlčku? Otázka za zlatého bludišťáka. Symbol pomlčky se na klávesnice neobjevuje, takže skoro nikdo neví, jak ji napsat. A proto místo ní používají spojovník, který tam je. Pomlčku napíšete pomocí klávesové zkratky Alt + 0150.­ a to je všechno přátelé

Chybami se člověk učí: 6dílná a 16letý - Moje čeština

Šipka znak na klávesnici ↑ ↓ → ← ↔ ↕ | ZnakyNaKlavesnici

Jak napsat zavináč, &, ű a další speciální znak

 1. Hezky napsáno, jen je dobré si uvědomit, že na klávesnici je spojovník, pomlčka na žádné nikdy nebyla (Alt + 0150 krátká, Alt + 0151 dlouhá) :-) Anonym Mybexog 26.10.2019 17:50 | Nahlási
 2. Na naší facebookové stránce jsme se vás naposledy ptali, který zápis data byste vybrali, aby byl správně dle pravopisu: A) Zápis data s mezerami. Asi nejčastěji píšeme datum vzestupně — den, měsíc a poslední rok.Lze ho napsat číslicemi celý nebo lze případně vypsat měsíc slovem.Zápis data je v této formě vždy s mezerami za tečkou
 3. Spojovník (divis, tiret) Takže i kdyby lidi věděli, jak ji napsat, vykašlou se na to a používat ji stejně nebudou A proč taky. Podle mě to je nesmysl a dobrovolně se řadím do skupiny ignorantů. Krom výše uvedených argumentů mám ještě jeden: psaní rukou. U něj ani největší gramatický fašista nepozná, zda je.

Spojovník. Spojovník se píše bez mezer okolo. Označuje v podstatě jeden výraz (těsný významový celek). Používá se například ve spojeních technicko-ekonomický (tj. technický a ekonomický), překladatel-tlumočník (jeden člověk, který je zároveň překladatel i tlumočník), ping-pong, Chceme-li zapsat časový údaj nebo rozsah jsou pravidla maličko matoucí. Není tedy divu, že se v této oblasti objevují chyby. Pravidla českého pravopisu říkají, že pro oddělení se používá tečka a hodiny 0-9 se zapisují jednociferně (například 9.30, 11.15). Ale Norma ČSN 01 6910 nám naopak říká, že pro oddělení se používá dvojtečka a hodiny 0-9 lze.

Pomlčka - — krátká i dlouhá na klávesnici

Teď už konečně víte, jak napsat skoro cokoliv. Jen na to musíte mít font. Sdílet Sdílejte na Facebooku (NE spojovník) je ALT+0150, alespoň pod win mi to tak funguje. Pod Linuxem v Lib.Off ne. Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., je vědecké pracoviště zabývající se výzkumem českého jazyka v nejrůznějších aspektech - zkoumá češtinu současnou i historickou, spisovnou i nespisovnou, psanou i mluvenou

Korektury textů: Spojovník a pomlčka Mgr

Jak správně napsat pomlčku? Hanka radí, jak na I

7 typografických hříchů (1): pomlčka a spojovník inPage - webové . Jak napsat CV v angličtině. Úvodem. Pravidla pro psaní životopisu v angličtině jsou podobná jako pro česky psaný životopis. Zvláště pokud nejste rodilí mluvčí. Nikdy nenechávejte svůj budoucí osud jen na kontrole pravopisu ve Wordu nebo v jiných. Spojovník . Spojovník je nejkratší vodorovná čárka (je umístěn na klávesnici). Spojuje dva výrazy nebo dvě části složeného slova bez mezer. Končí-li předcházející řádek spojovníkem, opakuje se spojovník na začátku následujícího řádku. Česko-polský slovník, Ostrava-Hrabůvka, Frýdek Jak pěkně psát. Chcete aby Vámi napsaný text byl estetický, přehledný a dobře čitelný? Krátká pomlčka spojovník, divis nejdřív znak napsat v základním formátu - znak označit - v menu Formát - Znak - Umístění - Horní (dolní) index. 100 km 2 (špatně - 100 km2 Jak pomlčku napsat pod Windows? Tohle mě vždycky pobaví, ale hlavně, že to nějak jde: krátká pomlčka: ALT + 0150; dlouhá pomlčka: ALT + 0151; Pro další studium doporučuji Wikipedii, kde má pomlčka své rozsáhlé krásně zpracované heslo, podobně jako její věčný rival spojovník Dvojtečka spojovník závorka... Příspěvek jsme poprvé vysílali 20. dubna 2008, dnes jste jej mohli slyšet v repríze. Čeština, jak ji neznáte není kurzem českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát

Pomlčka vs. spojovník - ProfiFormátování.c

Jak už uvedeno výše, čísla se skloňují až jejich vyslovením, žádné koncovky se k nim v písemném projevu nepřipojují. A k tomu městskému úřadu: I na MÚ pracují jen lidé. To, že je na úřadu někde něco napsáno, ještě automaticky neznamená, že je to napsáno správně V psaných projevech se můžete setkat s dvěma různými tvary: online a on-line.Obě varianty (jak ta psaná dohromady, tak i ta se spojovníkem) jsou podle Akademického slovníku cizích slov považovány za spisovné Nejsem si jist, zda napsat na př. P.S. <text_dodatku> nebo PS: <text_dodatku> nebo snad P.S Podle pravopisných pravidel, která jsou v souladu s ČSN 01 6910 pro úpravu písemností se zkratka může psát takt Když si nevím rady, jak co správně napsat, použiji oficiální zdroj

Internetová jazyková příručka: Pomlčk

Jak napsat anglický email. Ve fiktivním příběhu našeho kurzu Business English, který uvádí každou lekci, dostal Michael Skoda email od pracovní agentury, kde se uchází o místo. Byl to email velice obecný a Michael se bohužel ani nedozvěděl, jestli má šanci dostat se na pracovní pohovor HYPHEN - spojovník / haɪfən / Na druhé straně tu máme tzv. spojovník (hyphen). Na rozdíl od té skutečné pomlčky, spojovník SPOJUJE slova dohromady. Pomlčka odděluje, spojovník spojuje. Je to jednoduché. My Češi stejně spojovníku říkáme laicky 'pomlčka' a i já budu ve zbytku článku mluvit o spojovnících jako o. - = mínus / spojovník = minus/hyphen (UTF-8: 2d) Prostě si přepněte na anglickou klávesnici a pak je napsat apostrof velmi snadné (druhý znak na pravo od L). Lomítka. V češtině bývají okolo mezery, v angličtině ne. Jak NAPSAT SPECIÁLNÍ ZNAKY . Pokud jste na Windows a speciální znak, co potřebujete, není ve znakové. Zdravím. Vím, že v HTML to není s pomlčkami a spojovníky tak slavné jako v textových editorech, ale přesto bych se rád zeptal, jestli jde nějak napsat znaménko - tak, aby byl napevno spojené s předcházejícím i následujícím textem - prostě aby nedošlo k rozdělení na více řádků

Interpunkce - všeobecný úvod a základní manuál pro

 1. Co se URL adres týče, nabízí se otázka, jaký je rozdíl mezi adresou domena.tld/jak-psat-eshop a domena.tld/jak-psat-e-shop. Ve skutečnosti žádný. Osobně všem doporučuji používat správný tvar se spojovníkem. Minimálně proto, že budete vypadat informovaněji a nebudete se na svém webu dopouštět vědomých jazykových chyb
 2. us. Pro různá znaménka totiž platí různá pravidla, jak je zapojovat do textu. O psaní matematických znamének se již brzy dočtete více v článku Jak psát matematická znaménka (připravujeme) - nebo na stránkách Internetové jazykové příručky
 3. Tohle je taky dobrá zapeklitost. Máme totiž podstatné jméno datum, od kterého množné číslo jsou ve skutečnosti data. Takže to, že jsem do titulku použil jak se píší datumy je prostě klasická zlotřilost a zlovolnost. Přiznávám se k ní, protože je to udělané schválně, pro vyhledávání. Ale o tom jak psát slovo datum tenhle ti
 4. Jak napsat p řehlásku, obrácenou čárku... Apple Mac OS - zkratky, skryté znaky a vyvolání funkce. s Command - základní+ > s pravým Alt+ > . mo žnosti print screen + > Mapa ve škerých znak ů systému Mac. 04/10/17 (11:34) Spojovník - vlevo od pravého.
 5. Na další řádek pak už můžeš normálně napsat otázku. Poté opět přeskočíš na další řádek. Tam je potřeba napsat první možnost odpovědi. Na začátek řádku je dobré napsat spojovník, za něj mezeru a pak už danou možnost. Pak další mezeru a do závorky napsat, kolik za tu možnost má být bodů
 6. Kam dál? Můžete se vrátit zpět na stránku s anglickými číslovkami nebo se podívat na anglické číslovky řadové, kde se dozvíte, jak říct v angličtině první, druhý, třetí, desátý, stý, . Chcete se otestovat? Vyzkoušejte speciální test Číslovky.. Znát číslice anglicky, umět je vyslovit i napsat, je jedním ze základních úkolů, který musíte ovládat.

Pomlčka• Naznačuje přestávku v řeči nebo výrazně odděluje od sebe části věty.• Špatně je použita pomlčka, správně má být spojovník, tedy bez mezer mezi slovy: česko-anglický slovník. Jak napsat požadovaný znak. zkratka pravý Alt + význam. 0150 a 0151. - a — krátká a dlouhá pomlčka. 0133. &hell

Klávesové zkratky pro Word, které opravdu funguj

Korektury versus typografické prasečinky IČárka před spojkou než | Vladimír Vaněček
 • Masážní kartáč do sauny.
 • Maggie johnson.
 • Holubice casino.
 • Relex smile praha.
 • Quilling vánoce.
 • Bobblehead fallout 4 locations.
 • Počasí baška chorvatsko.
 • Stopa zajíce.
 • Gothic 3 mag.
 • Přenosná tlaková nádoba na vzduch.
 • Multiroom systémy.
 • Sexting tips.
 • Trest smrti bělorusko.
 • Hlisty u deti.
 • Klec 100 cm.
 • Snubní prsteny na zakázku praha.
 • 22 dodatek.
 • Smrtící epidemie.
 • 4 6 tt.
 • Duální tepelné čerpadlo.
 • Bavlněné funkční prádlo.
 • Komprese dat prezentace.
 • Převýšení výpočet.
 • Posuvné dveře do skříně cena.
 • Stegosaurus váha.
 • Dkny bunda.
 • Zásady vedení rozcvičky.
 • Modelingová kytara.
 • Css bottom of parent.
 • Epitel ektoderm.
 • Taken 4.
 • Atriplex sagittata.
 • Panoramic software.
 • Pozinkovaný plot.
 • Podpůrné skupiny.
 • Oliver twist work.
 • Jak přesunout aplikace na sd kartu huawei y5.
 • Klippan autosedačka.
 • Saudská arábie popravy.
 • Australský bič.
 • Excalibur filmy.