Home

Rovnoběžky a poledníky na mapě

Abychom se na mapě vyznali, pomáháme si poledníky a rovnoběžkami. Poledníky a rovnoběžky jsou vymyšlené čáry.Tvoří zeměpisnou síť.Podle poledníků a rovnoběžek můžeme určit polohu (místo) na Zemi.. Poledníky jsou pomyslné (vymyšlené) čáry, které prochází dvěma póly.Poledníky mají čísla Směrem k pólu se zkracují a na pólu se mění v bod. Také ony se označují (podobně jako poledníky) podle zeměpisných stupňů. Rovnoběžky mají čísla od 0° (rovník) nahoru, na sever, až po 90° severní šířky (s.š.), což je severní pól Poledníky a rovnoběžky. DUM číslo 110161. Nová orientace na mapě pomocí smyšlených čar rovnoběžek a poledníků, rozdělení světa pomocí rovníku a hlavního poledníku; je určena pro společnou práci s učitelem; pracovní list str.10 PRAVDA X LEŽ je určen k samostatné práci, řešení je na IT po vyřešení úkolu.

Poledníky a rovnoběžky

Globus, mapa, plán, poledníky, rovnoběžky (opakování pojmů směřuje spíše k dosažení očekávaného výstupu, a tím přispívá k dosažení klíčové kompetence, že žák rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší. POLEDNÍKY EU OPVK - III/2 - A3 - 1/18 - Rak Petr Kružnice zvané rovnoběžky, jsou kolmé na poledníky a vedou ve směru od západu k východu. EU OPVK - III/2 - A3 - 1/18 - Rak Petr Pomocí souřadnic na mapě najděte města v ČR. EU OPVK - III/2 - A3 - 1/17 - Rak Petr Tento poledník.. Mapy Rovnoběžka je pomyslná čára na zemském povrchu, vzniklá průnikem povrchu Země a rotačního kuželu, jehož vrchol je v zemském středu a jeho osa je shodná se zemskou osou.Na zjednodušeném modelu Země (na kouli nebo referenčním elipsoidu) mají rovnoběžky tvar kružnice a jsou rovnoběžné s rovníkem.Rovnoběžky označujeme zeměpiskou šířkou φ

Nejpoužívanější mapový portál www.mapy.cz umožňuje podrobné hledání na mapách ČR i Evropy. Nabízí detailní mapy všech českých měst a obcí, plánovač tras, hledání míst a firem Rovnoběžky vidíme na mapce ČR jako vodorovné čáry, o hodnotě 49 až 51 stupňů. Systém rovnoběžek je tedy jasný a podívejme se na systém tzv. poledníků. косметические наборы оптом Poledníky jsou opět pomyslné kružnice (s vždy stejným poloměrem), svírajíc

Zeměpisná síť (poledníky a rovnoběžky

Navigace mapy Celého Světa online: Kliknutím a tažením na mapě Celého světa, nebo použijte zoom kontrol. Zeměpisné souřadnice / GPS se používají k jednoznačnému určení polohy na povrchu Země. Jedná se o sférické souřadnice s počátkem ve středu Země, z nichž se však nepoužívá vzdálenost od počátku, která je vždy přibližně rovna poloměru Země Navíc oproti jiným našim mapám obsahuje i poledníky a rovnoběžky. Mapa slouží jako podklad pro interaktivní vrstvu bodů zájmu s rekordy a kuriozitami v ČR a částečně i na Slovensku a celé Evropě. Snadno tak najdete nejvyšší hory či budovy, nejstarší stavby nebo největší stadiony Poledníky a rovnoběžky. Poledníky jsou polokružnice, které spojují severní a jižní pól. Poledníků je 360. Hlavní poledník je nultý poledník, nebo také Greenwichský. Hlavní rovnoběžka je rovník. Celkem je 180 rovnoběžek. 90. rovnoběžka je bod zemské poledníky (v normální poloze) a kartografické poledníky (v příčné nebo obecné poloze) se zobrazují jako svazek paprsků se středem ve vrcholu kužele rovnoběžky se zobrazují jako soustředné kružnice se středem rovněž ve vrcholu kužele zkreslení se zvětšuje na obě strany od dotykové kružnic Pro orientaci na mapě jsou důležité rovnoběžky (zeměpisná šířka) a poledníky (zeměpisná délka). Pro příklad uvedeme: Prahou prochází padesátá rovnoběžka severní šířky (50°s.š.), Libercem patnáctý poledník východní délky (15°v.d.)

• Leží na společné litosferické desce s ASIÍ celého kontinentu) - přibl. souřadnice v mapě • Urči podle mapy, které poledníky/rovnoběžky ohraničují Evroý kontinent • Kudy probíhá nultý poledník ? • Která rovnoběžka a poledník protínají srdce Evropy = Prahu? • Najdi v mapě na str. 5. Zeměpisné souřadnice - myšlené čáry - jedná se o poledníky a rovnoběžky - poledníky - spojují póly, základní = 0 (nultý)- prochází Londýnem - Dělí Zemi na východní a západní polokouli, slouţí ke stanovení zeměpisné délky - východní zeměpisná délka - v.d. a západní zeměpisná délka - z.d jen poledníky; jen rovnoběžky; poledníky a rovnoběžky; glóbus a mapa; 4/12 Zeměpisná šířka se dělí na: západní a severní; východní a západní; jižní a východní; severní a jižní; 5/12 Kolik časových pásem je na Zemi? 12; 24; 18; 32; 6/12 Kde platí světový čas? na rovníku; na hlavním poledníku; na 10. najde mapu na straně 36). Všechny pojmy si na mapě vyhledejte, pokud nevíte, použijte abecední rejstřík. Body, kterým se budeme věnovat: rozloha Afriky = jak je Afrika velká poloha Afriky = kde Afrika leží, které důležité rovnoběžky a poledníky Afrikou procházej kud je válcové zobrazení v poloze normální (plášť válce se dotýká glóbu podél rovníku), potom se poledníky zobrazí jako rovnoběžné přímky a rovnoběžky se zobrazí jakou soustava přímek rovnoběžných s rovníkem, kolmých na obrazy poledníků

DUMY.CZ Materiál Poledníky a rovnoběžky

 1. Na kouli svírají poledníky a rovnoběžky pravý úhel, v obraze svírají úhel , pro který platí vztah . (3.4) Zkreslení úhlu mezi obrazem rovnoběžky a poledníku se označuje a je rovno - 90 o
 2. Poledníky a rovnoběžky severní a jižní pól = body, kde se protíná zemská osa s povrchem Země - oblast okolo pólu - nejchladnější - kolem zemské osy se Země otočí 1 x za 24 hodin a vystřídá se den a noc Na mapě i glóbusu - zeměpisná síť ⇒ rovnoběžky a poledníky (DÚ: nakreslit obrázek podle učebnice str. 7
 3. Orientace na planetě Zemi je jednou z metodik cyklu Google Earth, lze však použít i samostatně. Žák uspořádá na směrové růžici světové strany, ukáže na mapě světa základní rovnoběžky a poledníky. Zároveň dokáže vyhledat na mapě státy pomocí souřadnic. Stáhnout PD
 4. Rovnoběžky jsou tvořeny soustřednými kružnicemi se středem v místě dotyku a poledníky tvoří trs paprsků se středem v místě dotyku. Kuželová zobrazení jsou vhodná pro území tvaru obdélníku, která jsou na glóbu rozložena podél vedlejších kružnic.Kuželové zobrazení se užívá při tvorbě map České republiky
 5. Rovnoběžky se směrem k pólu zkracují a na pólu se mění v bod. EU OPVK - III/2 - A3 - 1/18 - Rak Petr Poledníky a rovnoběžky tvoří zeměpisnou síť. Poledníky jsou polokružnice, je jich celkem 360. Hlavní poledník je nultý poledník. Poledníky určují zeměpisnou délku - západní a východní
 6. Rovnoběžky mapa. masaryk film online ke shlédnutí; chris pratt jack pratt; vymazání exi
 7. Na které mapě je zobrazen celý svět? A) Malého měřítka. B) Velkého měřítka. C) Středního měřítka. 4. Měřítko mapy je 1 : 5 000 000, kolik kilometrů ve skutečnosti bude 10 cm na mapě? A) 5 000 km. B) 500 km. C) 50 km. 5. Poledníky jsou čáry, které: A) Spojují místa se stejným tlakem vzduchu. B) Vedou ze severu na.

Úkoly na 19. října. Matematika . PS - Barevné . příklady str. 17. Stránka je určena k procvičování písemného sčítání a odčítání. Je tam však spousta příkladů, které budete umět spočítat zpaměti. Nemusíte je tedy psát pod sebe. NÁŠ SVĚT. opakování učiva : globus, poledníky, rovnoběžky, rovní 2. díl: Poledníky, rovoběžky a objevení Ameriky. Poledníky a rovnoběžky si vymysleli lidé, aby mohli lépe určovat polohu měst a jiných míst. Bylo by celkem složité určit jinak přesnou polohu míst. Poledníky, jak už jejich název napovídá, vedou od severního pólu k jižnímu. Rovnoběžky rozdělují vodorovně zemi do. Na Zemi jsou čtyři oceány: Atlantský oceán, Tichý oceán, Indický oceán a Severní ledový oceán. Mapa, na které jsou světadíly a oceány, se jmenuje mapa světa. Poledníky a rovnoběžky Abychom se na mapě vyznaly, pomáháme si poledníky a rovnoběžkami. Poledníky a rovnoběžky jsou vymyšlené čáry. Tvoří zeměpisnou síť Na místě určeném zadanými souřadnicemi se objeví špendlík. Zjištění souřadnic konkrétního místa. Spusťte na počítači Mapy Google. Pokud Mapy používáte ve zjednodušeném režimu, zobrazí se dole ikona blesku a souřadnice místa nebudete moci zjistit. Klikněte pravým tlačítkem myši na místo nebo oblast na mapě

Mapa světa a její státy - Rodicka

ROVNOBĚŽKY POLEDNÍKY. 2 vlastivěda dum Orientace v krajině a na mapě.notebook 8 February 05, 2014 1 cm na mapě 500 000 cm ve skutečnosti = 5 km 2 vlastivěda dum Orientace v krajině a na mapě.notebook 10 February 05, 2014 Obrázky a aktivity použity z Galerie Smart Notebook verze 10.7.144.0 Microsoft Office Word ­ kliparty. Přidejte poledníky a rovnoběžky. Na mapě fantazijního světa nemusí poledníky a rovnoběžky být, ale pokud chcete realistickou mapu, jsou téměř nutností. Vertikálně a horizontálně rozdělují mapu, takže se podle jejich koordinátů dá najít jakákoliv lokalita

Zeměpisnými souřadnicemi rozumíme poledníky a rovnoběžky. Každý bod na povrchu Země leží na průsečíku některého poledníku a některé rovnoběžky. Chceme-li určit polohu některého bodu na povrchu Země pomocí zeměpisných souřadnic, označíme ji číslem rovnoběžky a číslem poledníku, které tímto bodem. Pro přesné určení místa na zemském povrchu slouží soustava rovnoběžek a poledníků.. Nejlépe je vyjádřená na glóbu a najdeme ji také na většině map. Společně rovnoběžky a poledníky označujeme jako zeměpisnou síť. Významné rovnoběžky. Rovnoběžky. jsou kružnice o různé velikosti, rovnoběžné s rovníkem 2) Místa podle souřadnic zaznač do mapy světa. Pojmenuj základní rovnoběžky a poledníky naznačené v mapě. Žáci pracují ve vytvořených skupinách. Učitel prochází a případně koriguje práci jednotlivých skupin Na mapu v měřítku 1: 500 000 představuje vzdálenost dvou míst A a B= 20 cm. Určete výpočtem, jaká je jejich vzdálenost ve skutečnosti v km. 1. 1 cm=5 km 2. 20x5= 100 km 3. Ve skutečnosti je vzdálenost 100 km. 2. Dvě místa A a B jsou od sebe vzdálena 15 km. Určete výpočtem, jaká je jejich vzdálenost na mapě v měřítku 1. Vodstvo je na mapě znázorněno modrou barvou. 1 cm na mapě s měřítkem 1 : 25 000 odpovídá 250 m ve skutečnosti. Sever je na mapě nahoře. Jih je na mapě dole. Východ je na mapě vpravo. Západ je na mapě vlevo. Soubor map vydaných knižně se nazývá atlas. Základní vrstevnice jsou v mapě obyčejně po pěti metrech

mapa :: Pančelčin

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Evropa leží na severní polokouli. Je součástí pevninského bloku - Eurasie. Rozkládá se od Severního mysu v Norsku ke Středozemnímu moři, od Atlantiku po Ural. Je druhým nejmenším světadílem s rozlohou 10,5 mil. km 2. Otázky a úkoly: Popiš polohu světadílu a vyjmenuj důležité rovnoběžky a poledníky procházející.

Poledník - Wikipedi

3. 11. Opakování Glóbus (poledníky a rovnoběžky), světové strany, zeměpisná poloha + zeměpisná šířka a zeměpisná délka (severní a jižní šířka + východní a západní délka na mapě světa) --- příští hodinu test na toto celé téma. 20. 10. Glóbus (poledníky a rovnoběžky), světové strany, zeměpisná poloha. (rovnoběžky a poledníky), souřadnicovou (souřadnice dle kartografického zobrazení, např. S-JTSK) nebo indexovou (pomocná síť řádků a sloupců označených písmeny a čísly pro snadnější vyhledávání v mapě dle rejstříku prvků). Pro zobrazení sítí na mapě platí: • zeměpisná síť je vhodným doplňke 2. Příčná gnómonická projekce-poledníky se zobrazí do svazku rovnoběžných přímek, rovník se zobrazí na přímku k nim kolmou, ostatní rovnoběžky se zobrazí do hyperbol. 3. Obecná gnómonická projekce -průměty poledníků tvoří svazek přímek, rovnoběžky se promítají do elips, paraboly a hyperbol Na mapě se používá k naznačení směru na sever. Například v GIS to znamená, že dům, který se nachází na sever od jezera, tak se nachází v horní části jezera na mapě. že linie souřadnicové sítě mohou představovat rovnoběžky zeměpisné šířky a poledníky zeměpisné délky

19.5.2.3 Rovnoběžky a poledníky musí být očíslovány tak, aby se číselná hodnota objevovala nejméně jednou na každých 15 cm (6 palcích) na přední straně mapy. 19.5.2.4 Pokud je na mapách pokrývajících vysoké zeměpisné šířky použita navigační souřadnicová síť, musí být na mapě zakresleny čáry rovnoběžné. POLEDNÍKY A ROVNOBĚŽKY. Zemská osa protíná zemi v místě severního a jižního pólu. Poledníky - myšlené čáry od severu k jihu, všechny stejně dlouhé. Rovnoběžky - myšlené čáry od východu na západ, různě dlouhé. Rovník - nejdelší rovnoběžka. Poledníky a rovnoběžky tvoří zeměpisnou sí

Gnómonická projekce Thales z Milétu, 7. stol. př. n. l. jedná se o projekci ze středu Země poledníky a ortodromy (tedy všechny hlavní kružnice) se zobrazují jako přímky rovnoběžky se zobrazují jako kuželosečky (v normální poloze -kružnice) nelze zobrazit rovník -promítá se do nekonečna vzdálenosti rovnoběžek od středu rychle narůstaj polární den, polární noc - v oblastech mezi polárními kruhy a póly, trvá 24 hodin, na pólech půl roku. Orientace na Zemi. připomenout si hlavní a vedlejší světové strany, nakreslit obrázek. orientace v přírodě - kompas, buzola (zdokonalený kompas) azimut - úhel mezi S a zaměřeným bodem (orientační běh 4. Co znázorňuje v mapě: a) výškopis- obraz terénního reliéfu na mapě; je to soubor vrstevnic, výškových bodů s jejich výškovými kótami, výškopisných značek, popř. další prostorově působící způsob znázornění reliéfu, např. stínováním terénu b) popis- Popis je souborem všech slovních výrazů apísmen v mapě Četné poledníky a paralely se protínajína mapě nebo na planetě, jsou spojeny do geografické mřížky sestávající z čtverců. Každá buňka je ohraničena čarami, které mají svůj vlastní stupeň. Pomocí této mřížky můžete rychle najít požadovaný objekt kruhem a na zemi máme dva mírné pásy, na každé polokouli jeden. 9. Jaká je plocha pole zeměpisné sítě ohraničená a. rovnoběžkami 10° s.š. a 15° s.š. a poledníky 122° v.d. a 154° v.d. b. rovnoběžkami 15° s.š. a 15° j.š. a poledníky 22° v.d. a 5° z.d. 10. Jaká je vzdálenost a

HLAVA 17 PŘEDPIS L4 19.11.2009 17 - 3 Změna č. 55 17.7.9.2 Na okraji mapy musí být uvedena výška nad mořem nejvyššího bodu na mapě (v metrech nebo stopách) a jeho zeměpisná poloha zaokrouhlená na Což je pro představu na mapě o měřítku 1:25 000 cca 0,5 mm a pro vysokohorskou turistiku je to naprosto dostačující. Družicový signál je hůře dostupný v soutěskách, kaňonech, budovách (např. uvnitř horských chat), v hustých lesních porostech nebo mezi skalními stěnami Jak je na mapě znázorněn např. Vodní tok, železnice, výškový bod atd. str. 10 - Planeta země - roční období str. 11 - Měsíc, jeho fáze a působení str. 12 - 13 - Svět - Příroda, fyzická mapa - barvy na mapě, poledníky, rovnoběžky - najdi rovník, nultý poledník, obratník Raka, obratník Kozoroh Na kterých polokoulích se Česká republika rozkládá? Které významné rovnoběžky a poledníky jí procházejí? Se kterými státy sousedí? Porovnej její rozlohu s ostatními zeměmi světa. Přírodní podmínky ČR; Popiš povrch České republiky. Najdi na mapě vybraná pohoří a nížiny. Jaké podnebí máme v ČR

PPT - 107

Orientace na mapě ČR ve 4

Mapa čr s poledníky a rovnoběžkami — slepá mapa čr hor

Rovnoběžka - Wikipedi

mapa: měřítko, poledníky, rovnoběžky, další značky na mapě 2. Česká republika: státoprávní uspořádání, instituce demokratického státu, jejich vzájemné vztahy a vztahy mezi občanem a těmito institucemi (prezident, parlament,vláda, zákony, soudy, volby V případě, že se poledníky a rovnoběžky na referenční ploše zobrazují opět jako kolmé, hlavní směry se ztotožní se směry poledníků a rovnoběžek, dostáváme tzv. zobrazení ortogonální (pravá, jednoduchá). Obr. 3.1 Tissotova indikatrix. 3.1. Délkové zkreslen Česká republika - práce s mapou / světové strany, glóbus, mapy, plány, poledníky, rovnoběžky, orientace na mapě, měřítko mapy, nadmořská výška. Na které mapě je zobrazen celý svět? A) Středního měřítka. B) Malého měřítka. C) Velkého měřítka. 8. Jak určíme zeměpisnou polohu na Zemi? A) Určíme jen zeměpisnou délku. B) Určíme jen zeměpisnou šířku. C) Určíme zeměpisnou šířku i zeměpisnou délku. 9. Poledníky jsou čáry, které: A) Vedou z východu na.

Zeměpisná • Mapy

fs-montessori Maria Montessori: Pomoz mi, abych to dokázal sám.... Naše škola. Náš tým; Budova školy; Principy Montessori; Školní rok 2020/202 znamená, že 1 cm na mapě je 500 000 cm ve skutečnosti = 1cm na mapě je 5 km ve skutečnosti; Plány = slouží k podrobnější orientaci (zobrazují např. jednotlivé ulice, parky) - nadpis POLEDNÍKY A ROVNOBĚŽKY pracovní list - vytisknout a nalepit do sešitu nebo přepsat a s pomocí učebnice doplni Každý bod leží vždy na průsečíku poledníku a rovnoběžky Protože stejnou hodnotu mají vždy 2 poledníky, je třeba ještě Vyhledejte v mapě jaké zeměpisné souřadnice má: 1. Praha 2. Londýn 3. Madrid 4. Moskva 5. Sydney 6. Tokio 7. Vancouver 8. Los Angeles 9. Rio de Janeiro 10 Z6 Rovnoběžky a poledníky jsou smyslné /pomyslné/ čáry na mapě. CH Kde se chemicky zpracovává černé uhlí? V koksovarech. CH Místo hořlavina napsal žák hořivo. Jmenuje se to lepkavina, protože se tím můžeme polepkat. D8 Co je a čím je charakteristická průmyslová revoluce? Je to koaliční revoluce prací na polích

Poledníky a rovnoběžky vytvářejí na zeměkouli síť, umožňující určovat polohu bodů pomocí zeměpisných souřadnic, a to zeměpisnou šířkou a délkou. Význam zeměpisných souřadnic tedy spočívá v tom, že můžeme zakreslit nebo určit kterýkoliv bod na zeměkouli poledníky, resp. zeměpisné rovnoběžky. • Zeměpisné poledníky a rovnoběžky vytvářejí na povrchu referenčním elipsoidu zeměpisnou síť, která je při klasické tvorbě map důležitým konstrukčním prvkem při zobrazování povrchu elipsoidu do roviny Poledníky a rovnoběžky. Zeměpisná síť. Trvání dne a noci. Roční období. Určování zeměpisné polohy. Zeměpisné souřadnice, zeměpisná délka a šířka. Časová pásma na Zemi. Mapy, podstata a měřítko map. Plány a jejich měřítko. Obsah map. Znázorňování výškopisu a polohopisu na mapách. Druhy map. Zeměpisné. Mřížku na mapě totiž často netvoří zobrazené poledníky a rovnoběžky, ale tzv. čtvercová kilometrová síť. A ta je od poledníků a rovnoběžek částečně odchylná. Tato odchylka se nazývá konvergence. Podle toho jestli je čtvercová kilometrová síť (mřížka) natočena od směru skutečného severu na západ či na. Je-li 100 km na mapě rovno 1 cm, soudíme takto: 1 cm značí 100 km = 100.000 m = 10,000.000 cm, tedy je poměr zmenšení 1 : 10 millionům. Nemá-li mapa žádného měřítka, ale je-li opatřena zeměpisnou sítí, pamatujme, proto jsou rovnoběžky kruhy. Poledníky podobající se poloellipsám, jimž společnou velkou osou jest osa.

Orientace na mapě ČR ve 4PPT - GLÓBUS PowerPoint Presentation - ID:6155808

Zjištění zeměpisné polohy v Č

Zeměpisnou síť tvoří poledníky a rovnoběžky. Poledníky jsou stejně dlouhé polokružnice, které spojují oba póly. Základní poledník a poledník 180 ° rozdělují Zemi na východní a západní polokouli. Číslo poledníku nám určuje zeměpisnou délku. Rovnoběžky jsou kružnice vedené souběžně s rovníkem. Nejdelší. a) rovnoběžky: mají 90° na sever (severní šířka) i na jih (jižní šířka) b) poledníky: mají 180° na východ (východní délka) i na západ (západní délka) 0° = nultá rovnoběžka (rovník) a nultý poledník (greenwichský, londýnský, hlavní) Úkol: Do obrázku doplňte chybějící údaje: C. Úkol

Geografie=Zeměpis Topografie Zeměpisné poledníky Zeměpisné download Stížnost Komentář 16.5.1 Na mapě musí být použita následující zobrazení: 1) pro zeměpisné šířky mezi rovníkem a 80° mezi poledníky Dělicí rysky na polednících od 0° do 52° 30′ 1′ od 52° do 72° 30′ 1′ 16.5.4 Všechny poledníky a rovnoběžky musí být očíslovány v rámu mapy. Navíc musí být každ Sám si tedy z přiloženého seznamu vyhledej na mapě státy a jejich hlavní města. Budoucí písemná práce bude právě zaměřená na doplňovačku těchto hlavních měst. Seznam pro vás vytvořil váš spolužák Ondra. Rovnoběžky a poledníky - severní polární kruh, 50.rovnoběžku, nultý poledník. 2. Moře a oceány. 1cm na mapě = 40 000 000cm ve skutečnosti 1m = 100cm 1cm na mapě = 400km ve skutečnosti 1km = 100 000cm POLEDNÍKY A ROVNOBĚŽKY POLEDNÍKY myšlené čáry (polokružnice) spojují S a J pól prochází místy, kde je ve stejnou chvíli poledne všechny jsou stejně dlouhé jsou označeny stupn slovní- 1 cm na mapě odpovídá 1 km ve skutečnosti (1cm=1km) legenda- co je v mapě je v legendě poledníky- nekonečně mnoho - půlkružnice rovnoběžky + polední . Stáhnout celý tento materiál . 1 2 3 . Další . Vloženo: 5.01.2011.

Naštěstí jsme si ještě ve škole stihli určit a na glóbech ukázat významné rovnoběžky a poledníky. Teď si tedy můžeme vysvětlit, co to je zeměpisná síť. V horní půlce první stránky tohoto dokumentu: Zeměpisná síť jsou zápisky k látce, které si buď opište do sešitu, anebo vytiskněte a vlepte Zeměpisná sí Rovnoběžky a poledníky bývají zakresleny na převážné většině geografických map. Pokud si však zkusíte určit zeměpisnou polohu několika míst, přijdete na to, že ne každé z nich leží právě na poledníku nebo rovnoběžce. Každý stupeň se proto dělí na 60 minut (60´) a každá minuta na 60 vteřin (60´´)

Mapa: Celý Svět online a zdarma

Na mapu přiložíme buzolu tak, aby souřadná síť mapy (poledníky) stínovala dlouhé rysky základny buzoly (Obrázek 6). Obrázek 6 Pak už jen stačí natáčet mapu spolu s buzolou tak, aby se střelka dostala mezi zvýrazněné severní rysky na kolečku. Obrázek 7 Na obrázku 7 máme zorientovanou mapu. To znamená, že sever na. pomyslné čáry-poledníky rovnoběžky, které tvoří z.síť 360 poledníků (180 na V + 180 na Z) 180 rovnoběžek (90 na S +90 na J) 0 a 180 poledníko o rovník poledníky rovnoběžky rovník S a J pól = bod 90 o SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NAJDEŠ POD OBRÁZKY! TEST: 10 13­21:16 Zdroje : •RNDr. Eva Klímová, Školní atlas světa, 2. Poledníky a rovnoběžky Čas na zeměkouli Dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, vyhledá a provede stručnou charakteristiku nejvýznamnějších oblastí a států, zaměří se na společenskou a přírodovědnou složku.Zvažuje, jaké změny v Africe Procesuální stránka práce s mapou na 1. stupni ZŠ •Rovnoběžky a poledníky - využití poznatků z geometrie (koleje, hrana stolu) - čtvercová síť na průsvitném papíře - práce s globem a intenzitou slunečního záření - význam pro časová pásma (pozorování východu a západu Slunce

Vysvětlení souřadnicového systému přesahuje rámec tohoto textu. Je třeba pouze vědět, že je to velmi praktická pravoúhlá síť čar směřujících ve smyslu sever-jih (poledníky) a západ-východ (rovnoběžky). Především slouží k orientaci mapy a k orientaci v mapě Zakreslené kružnice na obrázku představují: a) rovníky b) poledníky c) rovnoběžky d) vrstevnice 3. Znázorněné polokružnice na obrázku spojující severní a jižní pól jsou: a) zeměpisná šířka b) poledníky c) rovnoběžky d) zeměpisná síť 4. Označ správně, čím je tvořena 5. Pojmenuj zeměpisné souřadnice

Zeměpisná mapa Seznam Nápověd

Poledníky a rovnoběžky Zeměpis křížem kráže

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace Svět klem nás Na glóbusu můžeme pozorovat svislé a vodorovné čáry, kterým říkáme poledníky a rovnoběžky rozlišuje rovnoběžky a poledníky,určuje zeměpisnou polohu vysvětlí příčiny rozdílného času na Zemi porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v litosféře klasifikuje tvary zemského povrchu zná složení a procesy v atmosféře,počasí,podnebí rozpoznává vodstvo oceánů a pevni Na celé mapě není zobrazen výškopis. Nad pevninou jsou zřetelné pokusy o zeměpisnou síť, (poledníky a rovnoběžky - dokresleny tužkou). Nad mořem tato síť chybí. Stav mapy. Mapa je nakreslena na pauzovací papír, který je podlepen čtvrtkou. Mapa je ve velice dobrém a zachovalém stavu, avšak na některých místech je.

Glóbus - geoglouny | slideum

• Prvky matematické, jako jsou poledníky, rovnoběžky a měřítko. Mapové měřítko 1 cm na mapě se rovná ve skutečnosti v terénu 1 km v terénu se rovná na mapě 1: 12 500 125 m 8 cm 1: 25 000 250 m 4 cm 1: 50 000 500 m 2 cm 1: 75 000 750 m 1,23 cm 1: 100 000 1 km 1 cm. - rozlišuje poledníky a rovnoběžky - určuje zeměpisnou polohu místa na glóbusu a na mapě světa - používá různé druhy map a plánů - rozeznává mapy podle měřítka a obsahu - přepočítává vzdálenosti podle různých měřítek - seznámí se se znázorněním výškopisu a polohopis Orientace na mapě. Směrová růžice Poledníky (svisle), Rovnoběžky (vodorovně) Dokresli . Orientace v krajině - kompas, buzola, GPS navigace. Orientace v přírodě - Slunce, polední stín, letokruhy na pařezu, mraveniště, úl, mec

PPT - GLÓBUS PowerPoint Presentation, free download - IDCasio Edifice EFR-550D-1AVUEF | CentrumHodinek

VÝUKA ČTVRTEK 19.11. 2020 - opakování poledníky a rovnoběžky - budeme pracovat společně - do sešitu napíšete ze str. 31 nadpis Mapování zemského povrchu - podle textu na této straně, který si pozorně přečtete vypíšete 1. vyhledávání informací o dané mapě, uvedené v odborných publikacích a pramenech, 2. vizuální a kartometrické vyšetření obrazu zeměpisné sítě na mapě, zjišťujeme: druh křivek, zobrazující zeměpisné poledníky a rovnoběžky, úhel mezi poledníky a rovnoběžkami 1cm na mapě je 1cm na mapě je. 200 km /m 20 km/m. ve skutečnosti ve skutečnosti . Zeměpisnou síť tvoří pomyslné čáry. Rovnoběžné kružnice jsou . A rovnoběžky. Severní a jižní pól spojují . B poledníky. Na růžici označ. S - sever J - jih. V - východ Z - zápa

PPT - 5

V mapě tedy nebude zachyceno tolik objektů, které bychom našli např. na leteckém snímku shodného měřítka, který je však pouhou zmenšeninou skutečnosti. Matematickým zákonem je míněno kartografické zobrazení referenční plochy Země, ostatních nebeských těles nebo nebeské sféry na rovinu mapy Rovnoběžky dělají se pak jako přímky rovnoběžné a vzdálenost jejich vypočítá se tak, aby plochy mezi nimi měly touž poměrnou velikost jako na skutečném globu; poledníky jsou v rovné vzdálenosti od sebe a mají podobu elliptických oblouků Například na 45 rovnoběžce je obvod zeměkoule, neboli délka rovnoběžky asi 28 000 km a na 1° to je vzdálenost 77,78 km/ ° a například na 60 rovnoběžce to je jen 55,55km/ °. Takže odchylka 834 km od 3. odpoledníku na rovníku je asi 7,6° což je 10,7° zem.délky na mapě světa, porovnají její polohu a rozlohu s ostatními . světadíly. Vyhledají krajní body světadílu a určí jejich. souřadnice. V další části žáci vyhledávají významné ostrovy. a poloostrovy u pobřeží Afriky, uvědomí si malou členitost . světadílu měřítko - udává, kolikrát jsme zemský povrch zmenšili (např. 1 : 40 000 000 - povrch jsme zmenšili 40 000 000 krát, 1 cm na mapě = 40 000 000 cm ve skutečnosti = 400 km ve skutečnosti) zeměpisná síť - myšlené čáry, zakreslené na mapě nebo glóbu, patří sem poledníky a rovnoběžky Puzzle je koncipováno jako politická mapa světa, jednotlivé státy se liší barvou. Jsou zde také popsány názvy států, hlavní a jiná velká města a také oceány. V případě oceánů je barvou znázorněna také hloubka. Na mapě jsou také vyobrazeny rovnoběžky a poledníky včetně popsání stupňů

 • Zahradní domky hornbach.
 • Lávové lampy mathmos.
 • Model lidské tělo.
 • Vtipné hlášky o myslivcích.
 • Tn sport.
 • Brutalni autonehody videa.
 • Stříbrný drak chovatelská stanice.
 • T 34 online.
 • Easy netflix.
 • Nůž na jamon.
 • Emu app.
 • Krajta královská je jedovatá.
 • Artefakty ve vatikánu.
 • Dětský kočárek pro panenky quinny.
 • Zajatecky tabor ejpovice.
 • Hnojení rajčat.
 • Top rustic.
 • Magazín minimax.
 • První pomoc telefon.
 • Nejlidnatější město evropy.
 • Živé růže na dort.
 • Jysk rám 50x70.
 • Eukalyptus a kojení.
 • Křivatec žlutý jedovatost.
 • Zepter e shop.
 • Display fusion.
 • Urologie frýdek místek poliklinika.
 • 50 samsung ue50mu6172 cena.
 • Havirov urad.
 • Stokke trailz trendy baby.
 • Litosfericke desky.
 • Písničky z pohádky tři bratři akordy.
 • Mo forever neverland.
 • Bistro krenova brno.
 • Fytofontana gyntima whitening diskuze.
 • Obytné kontejnery domy.
 • Prujem po fazolich.
 • Ps4 new controller.
 • Ps4 new controller.
 • Voš domažlice.
 • Lávové lampy velké.