Home

Caput costae

the rounded medial extremity of a rib that, except for ribs 1, 10, 11, and 12, articulates by two facets with the bodies of two contiguous vertebrae caput costae. caput costae: translation [TA] head of rib: the posterior end of a rib, articulating with the body of a vertebra. Medical dictionary. 2011. caput cornus posterioris medullae spinalis; caput epididymidis; Look at other dictionaries:. caput costae. Upozornění: vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor. Význam: kloubní hlavička žebra . Knihy Praha zničená deštěm / Praga Caput Regni-- autor: Janota Vít Caput Mortuum 2.vydanie-- autor: Habaj Micha

Caput costae information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues Caput costae - Head of rib Facies articularis capitis costae - Articular surface on head of rib Collum costae - Neck of rib Corpus costae - Body of rib Angulus costae - Angle of rib Sulcus costae - Costal groove The relations between a typical rib and thoracic vertebrae. The head of each typical rib articulates with two thoracic. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy

Caput costae definition of caput costae by Medical

šonkaulio galva statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Caput costae ryšiai: platesnis terminas - šonkaulio kaulas siauresnis terminas - šonkaulio galvos sąnarinis paviršius siauresnis terminas - šonkaulio galvo caput costae - hlavice žebra, collum costae - krček žebra, corpus costae - tělo žebra, tuberculum costae - hrbolek žebra. Na kostěné hlavní části žebra - os costae se nacházejí: sulcus costae - mělký žlábek na dolní straně, crista costae - dolní hrana žebra, angulus costae - zakřivení žebra caput costae [TA] head of rib: the posterior end of a rib, articulating with the body of a vertebra. Medical dictionary. 2011 Co znamená caput costae? Význam slova caput costae ve slovníku cizích slov

Listen to the audio pronunciation of Caput costae on pronouncekiwi. Sign in to disable ALL ads. Thank you for helping build the largest language community on the internet. pronouncekiwi - How To. The main symptom of caput medusae is a network of large, visible veins around the abdomen. From a distance, it might look like a black or blue bruise caput costae in Chinese : :肋骨头;肋头. click for more detailed Chinese translation, definition, pronunciation and example sentences Costae study guide by rune_riis_neubauer includes 23 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades Contextual translation of caput costae into English. Human translations with examples: head, heads, caecum, capital, upwards, shithead, chapter one, capital city

caput costae - medicine

lateral portion of the hemivertebra is exposed: in the lumbar spine this requires resection of the transverse process, and in the thoracic spine the extra caput costae (posterior ends of the ribs) must be resected to expose the lateral wall of the vertebral body properly fractura transversa, fractura directa, fractura indirecta, fractura partialis, caput costae, cartilago costae, collum costae, costae spuriae, corpus costae, costae verae, costae fluctuantes. Komentáře. Znáte ještě další možnosti co znamená fractura costae? Význam slova fractura costae ve slovníku cizích slov pojem capra hircus až pojem caput costae - ABZ.cz: slovník cizích slov Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno English-Spanish medical dictionary . caput costae. Interpretación Traducció

caput costae - ABZ.cz: slovník cizích slo

Medical Definition of Caput costae. 1. The rounded medial extremity of a rib which, except for ribs 1, 10, 11, and 12, articulates by two facets with the bodies of two contiguous vertebrae. Synonym: caput costae. (05 Mar 2000) Lexicographical Neighbors of Caput Costae Caput costae šonkaulio galva statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Caput costae ryšiai: platesnis terminas - ryšiai: platesnis terminas

COSTAE ( Kaburgalar ) Costae verae ( sternales ) Costae spuriae ( asternales ) Costae fluctuantes ( insan,bazen car. ) Cartilago costalis Os costale - Caput costae Facies articularis capitis costae cranialis et caudalis Crista capitis costae - Collum costae - Tuberculum costae Facies articularis tuberculi costae - Angulus costae - Sulcus costae - Genu costae - Arcus costalis - Spatium. Costae jsou dlouhé, štíhlé a zakřivené kosti. Pomocí cartilago costalis jsou připojena ke sternu nebo předchozímu žebru. Mají několik částí: caput costae (skloubena s obratlem), collum costae , corpus costae a tuberculum costae (skloubení s příčným výběžkem obratle, na posledních dvou žebrech chybí) traduction head of rib [Caput costae] dans le dictionnaire Anglais - Francais de Reverso, voir aussi 'head back',head boy',big head',cylinder head', conjugaison, expressions idiomatique

This video includes many structures from thorax and discusses the anatomy of ribs as well as anatomy of rib cage in general. https://www.AnimatedAnatomy.co.. Jump to: General, Art, Business, Computing, Medicine, Miscellaneous, Religion, Science, Slang, Sports, Tech, Phrases We found one dictionary with English definitions that includes the word caput costae: Click on the first link on a line below to go directly to a page where caput costae is defined Stavba žebra: Kostěná část žebra začíná hlavicí žebra (caput costae), která je hranou rozdělena na dvě plošky určené pro skloubení se dvěma obratli. Zaoblený krček žebra ( collum costae ) pokračuje do těla ( corpus costae ), které má hned na začátku hrbolek s kloubní ploškou pro připojení k příčnému. caput costae — cabeza de una costilla; se articulan con un cuerpo vertebral [A02.3.02.002] Diccionario ilustrado de Términos Médicos.. Alvaro Galiano. 2010 Alvaro Galiano. 2010 Diccionario médic capitis costae), a spoje že­berních hrbolků s příčnými výběžky ( artt. costotransversariae ). Stavba kloubů: Kloubní plochy kostovertebrálního kloubu tvoří caput costae, artikulující buď s dvěma nebo s jedinou mělkou ploškou (fovea costalis superior et inferior) na těle (tělech) hrudních obratlů

Caput costae - RightDiagnosis

Contextual translation of caput costae from Latin into Russian. Examples translated by humans: паз, tête, Ребро, голова, Голова, столица. hlavička žebra (caput costae) - spojení s tělem obratle. krček žebra (collum costae) - zde spojení s příčným výběžkem obratle. tělo žebra (corpus costae) - na spodní straně žlábek - zde nervově - cévní svazek. úhle žebra (angulus costae) → chrupavčitá část žebra (cartilago costae) - leží ventráln

Ribs, Classification of Ribs & Costal Topograph

caput costae: referá

 1. Na žebru se rozeznává hlavička(caput costae), krček (collum costae) a tělo(corpus costae). Hlavička se opírá o bok obratlového těla, resp. dvou, krček se opírá o proc. transversus hrudních obratlů. Tělo je ploché na dolním okraji ostré, crista costae, na vnitřní ploše pak vybrané v žlábek - sulcus costae
 2. Fovea costalis superior & inferior (caput costae 4) - Superior & inferior costal facet (for the head of the 4th rib) Image shows the side view of the thoracolumbar spine from Th8 to L1. Instead of two 1/2 of costal facets present on typical vertebrae, the 9th thoracic vertebra has only one fovea costalis superior at the vertebral body's upper.
 3. The caput costae of the 11th and 12th rib has only one joint surface and forms a rib vertebral joint, dexter and sinister, together with the fovea costalis of the identical segment level. Collum costae. The collum follows the caput costae and ends with the costae tubercle, which contains the articular surface tuberculi costae
 4. A) caput costae This ligament is the homologue of the conjugate ligament present in some mammals, and uniting the heads of opposite ribs, across the back of the intervertebral fibrocartilage. Hello, everyone. Could you help me to change crista caputis costae into genitivus pluralis form? Should it be cristarum caputum castae or cristarum.
 5. → pravá žebra (costae verae) 1-7 → žebra nepravá (costae spuriae) 8-10 → žebra volná (costae fluctuantes) 11-12 → kostěná část žebra (os costale) - spojení s obratli - hlavička žebra (caput costae) - spojení s tělem obratle - krčekžebra (collum costae) - zde spojení s příčným výběžkem obratl
 6. Slovní zásoba; Lékařská latina; Kosti v kostce #1. ELEMENTARY Vydáno dne 01.10.2008 . Podíváme se na slovní zásobu obsahující některé kosti lidského těla. Začneme těmi, k jejichž určení nepotřebujeme žádný propracovaný nákres
 7. ent part of an organ or structure Collins English Dictionary - Complete and..

Start studying Costa. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools We would like to show you a description here but the site won't allow us

Žebro (costa) • • 12 pár ů • • skládá se z č ásti kost ě né, která vp ř edu p ř echází v chrupavku • • hlavice žebra (caput costae) • • k Caput > Caput 3)C. cos|taeEnglischer Begriff: head of ribdas Rippenköpfchen als Teil des Rippen-Wirbel-Gelenks. Caput costae | gesundheit.de Direkt zum Inhal Caput costae 12 11. M. latissimus dorsi 12. M. serratus posterior inferior 13. Vv. hepaticae 14. Hepar, Lobus sinister 22. A. gastrica sinistra 23. A. phrenica inferior 24. Aorta 25. V. azygos 26. Articulatio capitis costae 27. Lig. longitudinale anterius 28. Corpus vertebrae thoracicae 12 29. Medulla spinalis 30. Processus spinosus Th12 31. caput: [ kap´ut ] (pl. cap´ita ) ( L. ) head . anatomical terminology for the expanded or chief extremity of an organ or part. caput medu´sae the dilated cutaneous veins around the umbilicus, seen mainly in the newborn and in patients suffering from cirrhosis of the liver. caput succeda´neum localized edema, congestion, and petechiae on the. Nghĩa của từ Caput costae - Từ điển Anh - Việt: đầu xương sườ

Traducción en Inglés, Sinónimos, Definiciones y Ejemplos de Uso de Palabra en Español 'caput costae' Costae (Kaburgalar) Costae verae ( sternales ) Costae spuriae ( asternales ) Costae fluctuantes ( insan, bazen car. ) Os costale Cartilago costalis Cartilago costalis Os costale Caput costae Facies articularis capitis costae cra. et cau. Crista capitis costae Collum costae Tuberculum costae Facies articularis tuberculi costae Angulus costae. Қабырғаның басы, caput costae, қабырғаның омыртқалық ұшында орналасқан. Мұнда кеуде омыртқаның қабырғалық шүңқыршаларымен беттесіп, буын құрайтын буын беттері, fades articularis capitis costae, айқын байқалады

Головка ребра (caput costae) — соединяется с соответствующей реберной ямкой на грудных позвонках. Особенность: на головке II-X ребер располагается гребень головки. Головка ребра - caput costae Шейка ребра - collum costae Бугорок ребра - tuberculum costae Борозда ребра - sulcus costae Бугорок передней лестничной мышцы - tuberculum musculi scaleni anteriori

1 — головка ребра (caput costae)-, 2 — суставная поверхность головки ребра (facies articularis capitis costae); З — гребень головки ребра (crista capitis costae); 4 — шейка ребра (collum costae); 5 — гребень шейки ребра (crista colli costae) caput costae перевод. переводится, пожалуйста, подождите... 每条肋和上下相接的两椎骨接触。第一肋位于最后一节颈椎和第一胸椎之间。肋与椎骨相接处为肋头(Caput costae),关节面被称为肋头关节面(Facies articularis capitis costae)。肋头后变细,被称为肋颈(Collum costae) Żebra (łac. costae) - element układu kostnego. Ryby. W tułowiu ryby wyróżnić można dobrze wykształcone żebra dolne (costae ventrales, które łączą się stawowo z wyrostkami poprzecznymi kręgów.Im bliżej ogona, tym pary żeber są bliżej siebie, a tam, gdzie kończy się jama ciała, a zaczyna część ogonowa, wraz z wyrostkami poprzecznymi tworzą wyrostki kolczyste

Osteologidapsik 140715020023-phpapp01

Caput costae - veterinari_lt

caput costae tłumaczenie. Z języków takich jak:- Na język: Caput costae Facies articularis capitis costae Crista capitis costae Collum costae Cingulum membri superioris Clavicula Extremitas sternalis Facies articularis sternalis Extremitas acromialis Facies articularis acromialis Corpus claviculae Tuberculum conoideum . Linea trapezoidea Scapul

caput costae. SECTION Item or Ref ID Value or text Identification TA code A02.3.02.002 Entity ID number THA:858 FMA identifier FMA:7575 Type of entity Material entity Language TA98 Latin preferred term caput costae: TA98 English equivalent. Uzbūve. Rība (costa) ir šaurs plakanais kauls, kam izšķir divas malas (augšējo un apakšējo) un divas virsmas (ārējo un iekšējo).Uz mugurkaula pusi ir vērsta ribas kaula daļa (os costale), bet uz priekšu - ribas skrimslis (cartilago costalis).Mugurpusē ribas gals ir paresnināts un izveidojas ribas galviņa (caput costae).Uz ribas galviņas atrodas locītavvirsma, kas artikulē. Caput costae. Caput costae. 0 /5000 Z języków takich jak:-Na język:-Wyniki (polski) 1: Skopiowano! Szef żebra. Tłumaczony, proszę czekać.. Inne języki. English; Français; Deutsch; 中文(简体) 中文(繁体) 日本語; 한국어. Rippenkopf (Caput costae) ippenhals (Cullum costae) Rippenkörper (Corpus costae) Der Rippenhals weist den Rippenhöcker (Tuberculum costae) auf. Er trägt eine Gelenkfläche, welche mit einer anderen Gelenkfläche des gleichzahlugen Querfortsatzes ein wichtiges Gelenk bildet Caput costae (Español to Español Traducción). Traduzca Caput costae a Español en línea. Descargue gratuitamente el Software de Traducción _languag de Babylon

Žebra - WikiSkript

Brustwirbelsäule (BWS) - Anatomie, Gelenke & Hyperkyphose

caput costae ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları kaburga boynu : Kaburga kemiğinin omurgaya bağlanan ucunda, caput costae ile tuberculum costae arasında bulunan dar kısım, kollum kosta Setiap tulang rusuk atau Costae berartikulasi pada bagian posterior dengan Vertebrae Thoracalis. Artikulasi ini disebut sebagai sendi Costovertebralis. Tulang rusuk atau Costae dapat kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu: Caput Femur atau kepala tulang paha berartikulasi dengan Acetabulum pada tulang panggul membentuk sendi pinggul Caput costae Malleolus lateralis Gewrichtslijn van chopar Ramus inferior ossis pubis Tuberculum infraglenoidale sulcus nervi spinalis (cer) Os cuboideum Foramen vertebrale (cer) (tibia) facies lateralis, facies medialis, facies posterio Обзор. У человека 12 пар рёбер. Ребро имеет 3 части: заднюю, на которой имеются головка (caput costae), шейка (collum costae), продольный гребешок (crista colli costae) и бугорок (tuberculum costae) 11. - 12. volná žebra COSTAE FLUCTUANTES - připojena pouze na hrudní obratle, nejsou připojena na hrudní kost - jsou fixovány pouze svaly - žebra jsou protáhlé a mají obloukovitý tvar - u páteře mají kloubní hlavičky (CAPUT COSTAE), jimiž jsou připojeny k hrudním obratlů

Lernkartei 10 Atmung - Maake

Six epididymis were dissected in caput and cauda, minced and homogenized in ice-cold lyses buffer (50 mM Tris, 150 mM NaCl, 0.1 % SDS, NP-40 %, EDTA 1mM, Na3VO4 1mM, NaF 1mM and 1 mM PMSF, pH 7.8). Leptin and Leptin Receptor are Expressed only in Clear Cells of Rat Epididymis Epithelia/ La Leptina y el Receptor de Leptina se Expresan Solamente. A call option contract on a put option.A caput has two expiration dates and two strikes; there are also two premiums: one paid up front and another paid if the underlying option is exercised. A caput gives the holder the right, but not the obligation, to buy a put option, which he/she does if the price on the asset underlying the put option declines. Like other compound options, it is often. caput articularis 中文翻譯 : 關節頭 caput breve 中文翻譯 : 短頭 caput cornu 中文翻譯 : 后角尖, 后柱尖 caput cornus 中文翻譯 : 脊髓背側角頭 caput costae 中文翻譯 : 肋骨頭, 肋骨小頭; 肋頭 caput distortum 中文翻譯 : 斜頸, 捩頸 caput femoris 中文翻譯 : 股骨 Žebra, costae caput costae, na ní facies articularis pro spojení s těly dvou sousedních obratlů collum costae tuberculum costae s kloubní ploškou pro spojení s proc.transversus corpus costae cartilago costalis Zakřivení žeber 1. plošné - žebro má tvar oblouku 2. podle dolní hrany caput costae怎么读,什么意思。肋骨头,肋骨小

Борозда ребра (sulcus costae) расположена на: А) головке ребра (caput costae) Б) шейке ребра (collum costae) В) бугорке ребра (tuberculum costae) Г) теле (corpus costae) ребра. Д) все перечисленное неверно Длина наружной поверхности ребер — расстояние от наиболее выступающей по направлению шейки (collum costae) точки на головке ребра (caput costae) до переднего грудинного конца ребра, измеряемое по. alicia costae 2. angulus costae 3. articulatio capitis costae 4. begonia fernando-costae 5. begonia fernando costae 6. calypte costae 7. caput costae 8. collum costae 9. corpus costae 10. costae 11. costae fluctuantes 12. costae fluitantes 13. costae spuriae 14. costae verae 15. crista capitis costae 16. crista colli costae 17. facies. Capitulum costae ryšiai: platesnis terminas - viršutinis šonkaulio galas. Lietuvos veterinarijos akademija. Anatomijos ir histologijos katedra, Vilniaus universitetas. Zoologijos katedra. - Kaunas Tıp terimlerinden corpus costae nedir? corpus costae hakkında bilgi , doktor, sağlık, health, salgın, corona virus, covid, covid-1

Рёбра costae У каждого ребра есть костнаяAnatomie Schulter | OrthoRad

Головка ребра - caput costae Гребешок головки ребра - crista capites costae Шейка ребра - collum costae Бугорок ребра - tuberculum costae Суставная поверхность бугорка ребра - facies articularis tuberculi costae Тело ребра - corpus costae Rippenkopf (= Caput costae): Besitzt Gelenkflächen am freien Ende für die Brustwirbelkörper; Rippenhals (= Collum costae): Am Übergang zum Rippenkörper besteht eine Verdickung (= Tuberculum costae), an der von der 1. bis zur 10. Rippe der Brustwirbelfortsatz (= Processus transversus) ansetzt; Rippenkörper (= Corpus costae): Längster.

PPT - KOSTUR TRUPA PowerPoint Presentation - ID:4450851TabA mellkas csontjaiSistem skeletalHet gezicht by Prelum - issuucoracoideus – anatomicswedenArteriae intercostales posteriores - Anatomie und Äste
 • Clostridium difficile diskuse.
 • Staré symboly.
 • Jak vrátit čas magie.
 • Násobení pod sebou.
 • T9 klavesnice iphone.
 • Oxid železitý.
 • Koblizky.
 • Fulgrim.
 • Jarní květiny k vytisknutí.
 • Vinyl na zakázku.
 • Zbrojní průkaz psychotesty.
 • Krvácení v 38 týdnu těhotenství.
 • Chybí výrobní štítek.
 • Spánek ročního dítěte.
 • Portia de rossi wedding.
 • Lívance z jogurtu.
 • Trpasličí pinč.
 • Panoramatická mapa google.
 • Genetické vyšetření dítěte.
 • Ikea ribba 13x18.
 • Přeliv na vlasy z drogerie.
 • Dětská jóga praha.
 • Policie ostrava masná.
 • Grenadiny cena.
 • Spánek ročního dítěte.
 • Tovární okna prodám.
 • Lg zkratka.
 • Snídaně do postele stolek.
 • Natalia oreiro životopis.
 • Salesiáni vali.
 • Kevin v praze.
 • Kardinál červený chov.
 • Finidr brno.
 • Nasonex nosní sprej.
 • Marvel beyonders.
 • What is love shuffle.
 • Oled monitor.
 • Tepelná účinnost.
 • Youtube panenky barbie.
 • Dublin to galway.
 • Luivac tabletas.