Home

Sleva na poplatníka za část měsíce

Základní sleva na poplatníka. Základní sleva na poplatníka činí 24 840 korun. Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy. 4. 2019). V případě zaměstnání (dohod), kdy jste požádali zaměstnavatele o roční zúčtování daně, se jedná o dobu měsíce a půl než vám bude přeplatek odeslán na účet s výplatou. Vývoj slevy na poplatníka . V roce 2006 a 2007 činila sleva na poplatníka kolem 35% na průměrné mzdě. V roce 2008 až 2010 byl její. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí paní Pokorná za rok 2019 částku 8 160 Kč (220 000 Kč x 15 % - 24 840 Kč). Přestože paní Pokorná podnikala pouze po část roku 2019, tak v daňovém přiznání může uplatnit daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu Základní sleva na poplatníka. Na slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun na rok nebo 2 070 Kč měsíčně mají nárok všichni zaměstnanci, podnikatelé, pracující důchodci či matky na mateřské dovolené, kteří měli alespoň část roku zdanitelné příjmy - tedy pracovali a platili daně. Důležité je, že pokud máte. Re: sleva na dani a odp. jen část měsíce od hanna » pon 10. kvě 2010 13:27:12 Sleva na dani na poplatníka, tj. zaměstnance, je vždy u jednoho zaměstnavatele v měsíci v plné výši, tj. 2070,- Kč, u kterého máte podepsané Daňové prohlášení

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 korun.Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy slevu na poplatníka - jedná se o základní slevu na dani, na kterou má nárok každý poplatník (zaměstnanec) - 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně), slevu na dani na invaliditu 1. nebo 2. stupně - 2 520 Kč ročně (210 Kč měsíčně), slevu na dani na invaliditu 3. stupně - 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně) Změna vyplývá z pozměňovacího návrhu Pirátské strany, která plánuje nastavit daňovou slevu na poplatníka na výši odpovídající průměrné hrubé měsíční nominální mzdě za předminulý rok, což by pro příští rok byla průměrná mzda za rok 2019. Daňová sleva by se tak zvýšila ze současných 24 840 Kč na 34. Re: Sleva na dani - nástup v polovině mě Je to úplně jedno - jestli jste uplatnila nebo neuplatnila - opravit lze do 3 let ode dne. a za druhé- každý rok se za zaměstnance zpracovává vyúčtování daně, které se zasílá na FÚ Martin: Sleva na poplatníka činí 24 840 Kč ročně na poplatníka. Tato sleva se nijak nekrátí pouze na měsíce, ve kterých měl poplatník příjmy. Takže i kdybyste měl zdanitelné příjmy jen po část roku, vždy se bude uplatňovat v celé roční výši

Na začátku roku 2019 podepsal Prohlášení poplatníka a uplatnil si slevu na dani na 3 děti. Mzda mu byla vyplacena pouze za část měsíce října a listopadu 2019, uplatnil slevu i daňový bonus na děti. Za rok 2019 má příjmy 26461 Kč, pojistné 8945 Kč, daňový bonus 8617 Kč Sleva na invaliditu. Pro první a druhý stupeň invalidního důchodu činí sleva na invaliditu 2 520 korun za měsíc, u třetího stupně 5 040 korun. O její oprávněnosti se rozhoduje přiznáním či nepřiznáním invalidity k prvnímu dni měsíce Sleva na poplatníka 2019, 2020 Základní sleva daně, kterou si může uplatnit úplně každý poplatník daně z příjmů, je sleva na poplatníka. Daň si snížíme o 24 840 Kč za rok , přitom máme nárok uplatnit celou slevu, ať už jsme vydělávali jakkoliv dlouho

Slevy na dani v roce 2019 a v roce 2020 - Podnikatel

Studenti do 26 let mají nárok na daňovou slevu na studenta ve výši 4 020 Kč za celý kalendářní rok. Nárok na slevu mají i podnikající studenti. Spolu se základní slevou na poplatníka, na kterou mají nárok všichni, činí roční sleva studentů 28 860 Kč (24 840 Kč + 4 020 Kč). Při výpočtu měsíční čisté mzdy. Oproti předchozím letům se sleva nezměnila. Nárok na slevu má do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu). Slevu může uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku splňoval uvedené podmínky. Za každý měsíc jde o jednu dvanáctinu, tedy 335 korun

Jak se přiznává sleva, když pobíráte invalidní důchod jen část roku? Pokud pobíráte invalidní důchod jakéhokoliv stupně jen po část roku, například vám byl nově přiznán, nebo naopak vám byl odebrán, tak se sleva počítá jako poměr 1/12 z daňové slevy za každý měsíc, kdy jste na začátku měsíce podmínky pro invalidní důchod splňovali Sleva na pojistném nepřísluší, protože je překročen limit 27 100 Kč. Varianta D - měsíční vyměřovací základ zaměstnance pro odvod pojistného činí 3 000 Kč (zaměstnanec byl větší část měsíce práce neschopným). Sleva na pojistném činí 3,3 % x (27 100 Kč - 3 000 Kč) = 796 Kč

Sleva na poplatníka - Sleva na dani, na kterou má nárok

Jak se uplatňuje základní daňová sleva na poplatníka

Nástup do zěměstnání v průběhu měsíce. Dobrý den, mám pracovní smlouvu od 2.5.2016 a ve mzdě mi nebyla uplatněna sleva na poplatníka ani sleva na dítě. 1.5. byl svátek, proto jsem nemohl nastoupit od prvního dne v měsíci. Děkuji za odpověď. Odpověď Změní-li poplatník v průběhu kalendářního měsíce tzv. hlavního zaměstnavatele (jestliže pobírá mzdu v tomto měsíci od více plátců daně, ale postupně za sebou), může pro účely výpočtu zálohy na daň podepsat prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona na další část kalendářního měsíce též u nového. Roční sleva na studenta je 4020 Kč, při studiu po část roku se sleva poměrně krátí. Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení pro daně z příjmu za rok 2019 stanovena na maximální výši 13 350 Kč. To je výrazně více než před rokem, kdy byla maximální částka 12 200 Kč na každé dítě ročně

Velký přehled slev na dani, které uplatníte v roce 2020

Zatímco základní sleva na poplatníka 24 840 korun je tedy nedělitelná na měsíce a přísluší vždycky za celý rok, sleva na manžela se skládá vlastně z dvanácti částí. Za každý měsíc, kdy zmíněné podmínky - manželství a společné hospodaření - splňujete, si můžete z daní odečíst jednu dvanáctinu. Zdroj: Shuttestock. 1) Sleva na poplatníka a nezaměstnaný. Pan Zbyněk byl do května 2020 nezaměstnaný v evidenci na úřadu práce a od června 2020 začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Za rok 2020 bude muset pan Zbyněk podat daňové přiznání, přičemž v daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka v plném rozsahu 24 840 Kč, přestože mu zdanitelné. Každý daňový poplatník uplatní v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání za rok 2020 základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.Pokud úspěšně projde celým legislativním procesem zvýšení slevy na poplatníka, tak za rok 2021 se uplatní sleva na poplatníka již ve výši 34 125 Kč, což je průměrná měsíční hrubá mzda za rok 2019 Sleva na vyživovanou manželku/manžela - 24 840 korun ročně. Sleva na vyživovanou manželku/manžela ZTP - 49 680 korun ročně. Sleva na daňového poplatníka. Všichni daňový poplatníci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka. Sleva na dani je ve výši 24 840 korun, tedy 2070 korun měsíčně

Sleva na dani na poplatníka při příjmech pouze za část roku Otázka: V roce 2013 jsem byla zaměstnaná do konce srpna, z toho do konce června jsem čerpala rodičovskou dovolenou, poté jsem nastoupila zpět do práce a došlo k ukončení pracovního poměru dohodou (kvůli zrušení mého pracovního místa) A v jednom případě se dokonce nedá dělat nic. Uvádíme postupy pro jednotlivé skupiny pracujících důchodců, aby jim byla přiznána základní sleva na poplatníka za rok 2013, a to bez rozdílu mezi těmi, kteří 1. ledna 2013 pobírali starobní důchod či nikoliv (např. z důvodu přerušení na jeden den): 1

sleva na dani a odp

 1. Sleva na poplatníka u nástupu v průběhu měsíce Dobrý den, naše mzdová účetní mi tvrdí, že pokud uzavřu pracovní smlouvu s nástupem v průběhu měsíce např. 5.8., tak nemám za tento první měsíc nárok na slevu na dani v tom měsíci, že se z toho musí odvést záloha na daň a pak se to srovná (ta selva uplatní) až v.
 2. Na můj dotaz proč nebyla uplatněna sleva na poplatníka mi účetní odpověďěla, že cit. sleva na poplatníka se uplatňuje od dalšího měsíce, v červenci ji budete mít již zohledněnou a peníze za červen se Vám vrátí ve vyúčtování za rok 2019
 3. Změní-li poplatník v průběhu kalendářního měsíce tzv. hlavního zaměstnavatele (jestliže pobírá mzdu v tomto měsíci od více plátců daně, ale postupně za sebou), může pro účely výpočtu zálohy na daň podepsat prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona na další část kalendářního měsíce též u nového.
 4. Správně by měla mzdovka opravit výplatu za ten měsíc, kdy byla sleva uplatněna 2×, až to srovná, pak teprve může provést zúčtování. Jako můžeš si podat DP a srovnat to sama, ale pak hrozí, že jí přijde kontrola, najde chybu a mzdovka opraví výplatu pak a srazí ti tu částku znovu
 5. Ta činí 24 840 Kč. Zaměstnancům odečítá základní slevu na poplatníka zaměstnavatel. A to ve výši 2070 korun měsíčně. Pokud jste byli zaměstnáni pouze po část roku, můžete si uplatnit celou částku (24 840 Kč), jelikož sleva není dělitelná na měsíce. Od roku 2013 si již tuto slevu nemohou odečítat výdělečně.

Slevy na dani v roce 2018 a v roce 2019 - Podnikatel

Prohlášení poplatníka daně z příjmů - Portál POHOD

 1. V ročním zúčtování však může Marek uplatnit kromě základní slevy na poplatníka také slevu na studenta za měsíce leden až červenec (335 x 7 měsíců). V případě nástupu do práce až 1. září by Markovi náležela sleva na studenta i za měsíc srpen
 2. zvýhodnění) XD a zároveň uveďte kalendářní měsíce, za které dodatečně uplatňujete (např. 9-12). Kalendářní měsíce neuvádějte u slevy na poplatníka. Pro účely dodatečného uplatnění lze použít i nový tiskopis MFin 5457. Nepoužívejte změnovou část, která je určena pouze pro změny, které nastal
 3. Daňové zvýhodnění na dítě, bonus 2019, 2020 Kolik dělá daňové zvýhodnění. Daňová sleva na první vyživované dítě je 15 204 Kč za rok, na druhé dítě 19 404 Kč za rok, a na třetí a každé další dítě 24 204 Kč za rok.. Pokud podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění trvají jen část roku, uplatníme 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na.
 4. V daňovém přiznání uplatní všichni důchodci daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Daňová sleva na invaliditu prvního a druhého stupně činí 2520 korun za celý rok, na invaliditu třetího stupně potom 5040 korun za rok. Jestliže se invalidní důchod pobíral pouze po část roku, tak se sleva na invaliditu.
 5. Sleva na manžela či manželku je velmi často využívaným benefitem, kterým lze ušetřit na dani z příjmů fyzických osob skoro 25 tisíc korun ročně. skoro 25 tisíc korun ročně. Přečtěte si, kdy na tuto slevu máte nárok. Nárok na slevu na manželku (manžela) za rok 2017. Slevu na manželku či manžela ve výši 24 840.

Pokud zaměstnanec podepíše Prohlášení poplatníka daně ze závislé činnosti a funkčních požitků a zatrhne nám pro zdaňovací období možnost uplatnění slevy na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) a § 35d odst. 2 ZDP, tak postupujeme ve formuláři následujícím způsobem. Sleva na invaliditu [podle § 35ba odst. 1. Poplatník, který v kalendářním roce pobírá příjem ze závislé činnosti (mzda na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti - DPČ, dohody o provedení práce - DPP), může při výpočtu zálohy na daň za příslušný měsíc nebo při výpočtu daně za uplynulý rok uplatnit slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné části základu daně na široký segment přibližně 88 % zaměstnavatelů a zhruba 1,4 milionu jejich zaměstnanců. Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen Na základě žádosti poplatníka o roční zúčtování záloh bude základní sleva na dani zohledněna při výpočtu daně za zdaňovací období 2014 v plné výši. Pokud bude poplatník povinen podat daňové přiznání, uplatní si celou slevu (24840 Kč) v rámci daňového přiznání Sleva na poplatníka daně je 2 070,00 Kč. Daňové zvýhodnení na první dítě je 1 267,00 Kč, na druhé dítě je 1 617,00 Kč, na třetí a další dítě 2 017,00 Kč. U dětí s ZTP je daňové zvýhodnení dvojnásobné, to znamená na první dítě 2 534,00 Kč, na druhé dítě 3 234,00 Kč, na třetí a další dítě 4 034,00 Kč

Zrušení superhrubé mzdy a vyšší daňová sleva: Jak se vám

 1. ální mzdě za před
 2. Základní sleva na poplatníka činí 24,840 korun. Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze.
 3. Pokud by sleva byla větší než vypočtená daň, zaměstnanci se rozdíl nekompenzuje. Všechny uvedené slevy lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc. Základní sleva na poplatníka = základní sleva ve výši 2 070,- Kč za měsíc. Slevu lze uplatnit pouze na základě řádně vyplněného prohlášení

Je možné uplatnit slevu na poplatníka za všech 12 měsíců i když jsem pracoval je 10 měsíců z 12? Sleva na dani na poplatníka je 23640/rok. Nemůžu najít kolonku ve formuláři daňového přiznání, kam tuto částku napsat. V minulém roce tam byla Poslanecká sněmovna v noci na pátek schválila změny daňového systému. Prošlo zrušení superhrubé mzdy, výrazné zvýšení slevy na poplatníka a dalších deset nových úprav. Místo superhrubé mzdy se má podle návrhu Andreje Babiše (ANO) zdaňovat pouze hrubá mzda sazbou 15 procent a u lidí se mzdou zhruba.. I v takovém případě si mohou uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun a poměrnou část slevy na studenta. A případně uplatní i další daňové odpočty a daňové slevy, jako jsou školkovné či sleva na manželku, na které mají dle zákona o dani z příjmu za rok 2016 nárok Sleva na manželku (manžela) Sleva na manželku (manžela) je možné uplatnit, pokud měla manželka (manžel) roční vlastní příjmy do 68 000 korun. Sleva je poskytována ve výši 24 840 korun a lze ji uplatnit jednou za rok. V případě, že došlo k uzavření manželství během uplynulého roku, tak se uplatňuje poměrná část.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) požádá Senát, aby z daňového balíčku vypustil zvýšení slevy na poplatníka a vrátil zákon poslancům. Schválení návrhu na zvýšení slevy na poplatníka zároveň se snížením daně z příjmu, které prosazovalo vládní hnutí ANO, považuje za chybu 4 020 Kč sleva na studenta; 9 900 Kč (rok 2016) a 11 000 Kč (rok 2017) sleva za umístění dítěte. Pokud chci podle § 35ba zákona o daních z příjmů uplatnit za rok 2016 slevu na dani na manželku, která je na mateřské dovolené a nemá vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč, počítá se do vlastního příjmu manželky i.

Sleva na dani - nástup v polovině měsíce - BusinessCenter

 1. Schválení návrhu na zvýšení slevy na poplatníka zároveň se snížením daně z příjmu, které prosazovalo vládní hnutí ANO, považuje za chybu. Zopakovala, že obě opatření společně by znamenala pro veřejné rozpočty výpadek ve výši 130 miliard korun, z toho 31 miliard pro obce a 12 miliard pro kraje
 2. Piráti by podle poslance Mikuláše Ferjenčíka souhlasili se sazbou daně 17 procent při současném zvýšení slevy na poplatníka o 4000 na 28 800 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ve středu uvedla, že jakékoliv zvýšení sazby daně z příjmů nad 15 procent by znamenalo zvýšení daní živnostníkům
 3. Dodatečně za zdaňovací období (za kalendářní měsíce) Datum Podpis Potvrzuji pravdivost a úplnost údajů uvedených v tomto prohlášení 8) za p ředpokladu, že ve společn ě hospoda ící domácnosti vyživuje d ti pouze jeden poplatník, který zárove ň uplat uje da ové zvýhodn ní, tabulka se proškrtne
 4. Sleva na dani za poplatníka V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob si může každý bez omezení uplatnit základní slevu na dani poplatníka. Dalšími slevami na dani pak jsou sleva studenta, sleva na manžela/ku, sleva na dítě, sleva invalidního důchodce nebo držitele ZTP/P a sleva na zaměstnance se zdravotním.
 5. Máme za sebou další masakry ve Sněmovně.Řešili jsme opět prodloužení nouzového stavu (a zřejmě ne naposledy). Podařilo se nám prosadit několik věcí, o něž jsme usilovali opakovaně, jako valorizace daňové slevy na poplatníka, zmrazení platů ústavních činitelů pro rok 2021, zákon o evidenci skutečných majitelů apod.A nadále usilujeme o narovnání podmínek pro.
 6. ky, které odpracují pouze část roku, protože několik měsíců během roku pobíraly rodičovský příspěvek, mají za celý rok nárok na celou základní slevu na poplatníka. Za celý rok jim tak vznikne daňový přeplatek jako v případě paní Novákové
 7. istryně financí Alena Schillerová (za ANO) trvají na schválené variantě nižšího odvodu pro zaměstnance, tedy 15 a 23 procent z hrubé mzdy. Podporu pro návrh ale nemají. Pokud by přitom senátoři sazbu jakkoliv zvýšili, hnutí ANO to pak ve sněmovně nepodpoří

Štítky: Daňové přiznání, Elektronická evidence tržeb (EET), Paušální výdaje, Sleva na poplatníka. 340. Přehled slev na dani za zdaňovací období 2016. 21. 03. 2017 . Slevy na dani představují pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob zajímavou možnost, jak si snížit svojí odvodovou povinnost. Jejich výhoda. Dobrý den.Reaguji na příspěvek paní Ireny Dbalé a zároveň na článek nad ním, kde se píše,že sleva na poplatníka se poměrně nekrátí a přesto paní dostala jen zůčtování za 2 měsíce.Můžete mi to nějak osvětlit.Děkuji a jsem s pozdravem Daním zmar.Jan Petržel. Radka 15.3.2019 v 12:27 Odpovědě Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) požádá Senát, aby z daňového balíčku vypustil zvýšení slevy na poplatníka a vrátil zákon poslancům. Schválení návrhu na zvýšení slevy na poplatníka zároveň se snížením daně z příjmu, které prosazovalo vládní hnutí ANO, považuje za chybu. Schillerová to v sobotu uvedla na Twitteru 1) V průběhu roku je žena několik měsíců na neschopence a mateřské - je možné uplatnit celou výši roční slevy na poplatníky, tj. 24 840 Kč nebo se krátí poměrnou část nemoci, resp. mateřské? 2) 10. 3. svatba - od kdy může manžel uplatnit slevu na manželku od 01. 04., tj. za 04-12 měsíců

Ti sice sami navrhovali zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Dle jejich vyjádření neočekávali, že jim návrh projde. My jsme navrhli zvýšení slevy na poplatníka na úroveň průměrné mzdy a doufali jsme, že vládní koalice si vybere jeden z těch návrhů a ten druhý nechá ležet. Bohužel byly přijaty oba Jestliže jste studovali jen část roku 2016, uplatníte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny. Sleva se uplatňuje v plné výši i v případě, že jste byli studenti celý rok, ale příjmy jste měli pouze část roku. Sleva na částečný invalidní důchod 2017 - 2 520 K

Slevy na dani - Portál POHOD

Osud takzvaného daňového balíčku je stále nejasný. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chtějí po Senátu, aby opravil návrh schválený sněmovnou, který ruší superhrubou mzdu a zvyšuje slevy na poplatníka. Co se teď stalo, je hodně. Slevy při změně zaměstnání uprostřed měsíce Příklad: od začátku měsíce do 15 jsem byl zaměstnán ve fabrice kde mi poslali výplatu kde byla zahrnuta sleva na poplatníka, v polovině měsíce jsem změnil zaměstnavatele kde jsem ihned nastoupil, tak se chci zeptat jestli mám nárok na slevu na poplatníka podruhé, děkuji za. Sleva na poplatníka za celý rok 2011 činí 23 640 Kč. Měsíčně však může být uplatněna pouze v poměrné výši, tj. 1 970 Kč. Při provedení ročního zúčtování (provádí poslední zaměstnavatel) nebo v daňovém přiznání (provede si občan sám) se však uplatní sleva na poplatníka v plné výši Prezident Miloš Zeman se rozhodl vetovat daňový balíček, který obsahuje mimo jiné zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb z příjmu 15 a 23 procent. Důvodem je pozměňovací návrh v balíčku, který zvyšuje daňovou slevu na poplatníka. Podle Zemana výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu. Zeman je také nespokojen s tím, že navzdory dohodě balíček neobsahuje.

 • Pudink apetit.
 • Hollywoodský chodník slávy seznam.
 • Nasonex nosní sprej.
 • Pánská peněženka slim.
 • Skoky na lyžích innsbruck 2019.
 • Obraceny kriz tetovani.
 • Babybox rozměry.
 • Pomůcky pro invalidy do koupelny.
 • Lásko voníš deštěm noty na klavír.
 • Těsnící lišta pod dveře.
 • Carrie bradshaw flat.
 • Obklady schodů dlažbou postup.
 • Bolt obleceni.
 • Nejlepsi slovenske kempy.
 • Remízek.
 • Šípková růženka víly.
 • Velký gatsby jazykový rozbor.
 • Harmonizační kameny do vody.
 • Furantoin příbalový leták.
 • Cocktail attire ženy.
 • Clyfford still.
 • Plánek olšanské hřbitovy.
 • Křížení člověka se zvířetem.
 • Náhradní lahev na sodu do myčky.
 • Tawan karlovy vary.
 • Operátory v kvantové mechanice.
 • Noc kostelů brno.
 • Ricardo mollo merlín atahualpa mollo.
 • Hnojení rajčat.
 • Nejpoužívanější sociální sítě 2019.
 • Jak funguje telefon.
 • Vtipne nazvy produktu.
 • Společné znaky člověka a živočichů.
 • Lnb twin monoblock.
 • Přehrávače hudby.
 • Vlajka sýrie.
 • Keira knightley star wars.
 • Močové kameny u psa léčba.
 • Opakované rušení nočního klidu.
 • Aqua song barbie girl.
 • Druhy klávesnic na mobilu.